Ihmisenä ihmiselle.

Se mikä vuorovaikutuksessa on rikottu, voi korjaantua vain vuorovaikutuksessa.

“Ihmisen syvin tarve on tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi”

-Tommy Hellsten

Olen Minna,
Ihminen tavattavissa terapeutti (ITT), rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (NVC) ja tunnelukko/skeematerapeutti.

Olen myös äiti, kolmelle jo aikuiselle nuorelle miehelle, koiravanhukselle ja kissaneidille,
sekä elämänkumppani Ari-Pekalle.

Vuonna 2014 pysähdyin kipuun ja tyhjyyteen, jossa mikään ei tuntunut miltään. Kaikki oli periaatteessa hyvin ja mikään ei ollut.
Kuka olen? En tiennyt.Osasin kyllä sujuvasti kertoa nimeni, ikäni ja ammattini. Tiesin, mitä olin elämän varrella tehnyt ja suorittanut, missä olin ollut naisena, äitinä, ystävänä, elämänkumppanina, eronneena, kolmen lapsen yksinhuoltajana ja yrittäjänä.
Osasin luetella lukuisia rooleja, joiden kautta olin elänyt.
Ajatukset, mielipiteet, tunnetilat ja keho muuttuvat vuosien vieriessä, mutta nekään eivät olleet minä.

Olin myös lukenut lukemattomia itsetuntemusoppaita. Ymmärsin kyllä lukemani, mutta en saanut käytännössä kirjoista oppimaani toimimaan. Mikään yksin luettu kirja ei auttanut minua yhteyteen, luottamukseen tai ymmärrykseen.

Ihminen tavattavissa koulutuksessa sain turvallisessa yhteydessä lähteä tutustumaan ja luopumaan häpeän rakentamista selviytymisstrategioista ja  suojamuureista.
Vahvuus ja roolit alkoivat muuttua myötätuntoon ja armollisuuteen niin itseä kuin toisia kohtaan.

Omalla tarinallani haluankin rohkaista sinua. Aina on uusi huominen ja mahdollisuus. Terapeuttina olen sinulle läsnä elämänkokemuksellani sekä koulutuksesta saamillani tiedoilla ja taidoilla, peilinä ja saattajana kohti syvempää itsetuntemusta.

Ihminen
Tavattavissa

Ihminen Tavattavissa palvelukonsepti perustuu Tommy Hellstenin 30 vuoden elämäntyöhön ja tarpeeseen siirtää hänen osaamisensa tuleville sukupolville.

Koulutus pohjautuu psykodynaamiseen käsitykseen ihmisluonteesta ja teorioihin varhaisten kiintymyssuhteiden keskeisestä merkityksestä ihmisen kehitykselle. Ihminen tavattavissa terapeuttien inhimillisyys perustuu koulutuksen kahteen ensimmäiseen koulutusvuoteen.

Kasvuohjelmassa jokainen tuleva terapeutti kohtaa oman heikkoutensa ja haavoittuvuutensa. Henkilökohtaisen prosessinsa kautta hän oppii ymmärtämään ja kunnioittamaan myös muiden ihmisten tarvetta henkiseen kasvuun.

Ihminen tavattavissa -terapeutiksi valmistuakseen terapeutit opiskelevat kasvuohjelman lisäksi noin kaksi vuotta jatkokoulutuksessamme, joka esittelee syvemmin eri terapiasuuntauksia (mm. psykosynteesi, symboliterapia, sosiaalipsykologia, hahmoterapia, ryhmäterapia, kognitiivinen teoria ja ratkaisukeskeinen psykoterapia sekä psykodraama.) ja antaa teoreettisen pohjan ammatissa työskentelylle. Lopputyön lisäksi jatkokoulutuksessamme edellytetään 100 tuntia omaa terapiaa ja saman verran terapiatyön harjoittelua.

Ihminen tavattavissa -terapeutit ovat terapia-alan ammattilaisia, jotka kohtaavat asiakkaansa ihmisinä, eivät ammattiroolinsa takaa.Ihminen tavattavissa -verkosto on moniammatillinen asiantuntijaverkosto, joita yhdistää koulutuksesta vahvistettu arvopohja ja ihmiskuva. Koulutus antaa valmiudet ihmisen kasvua ja eheytymistä tukevaan ammatilliseen vuorovaikutukseen.
Lisätietoja löydät osoitteesta:  https://www.ihminentavattavissa.fi