Privacy Policy

‚Äć1. Rekisterinpit√§j√§

minnadalin.fi

2. Rekisteristä vastaava henkilökunta

(Minna Dalin, minttudalin@gmail.com, +358 50 501 0371)

3. Rekisterin nimi

Minnadalin.fi:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja pystyäksemme tarjoamaan palveluitamme, parantamaan niitä ja viestimään asiakkaidemme kanssa. Henkilötietoja käytetään myös laskutukseen ja asiakassuhteen ylläpitoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot (kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot käytetyistä palveluista ja laskutustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi Suomen lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökunnan jäsenelle.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä