Ihminen Tavattavissa palvelukonsepti perustuu Tommy Hellstenin 30 vuoden elämäntyöhön ja tarpeeseen siirtää hänen osaamisensa tuleville sukupolville. 

Koulutus pohjautuu psykodynaamiseen käsitykseen ihmisluonteesta ja teorioihin varhaisten kiintymyssuhteiden keskeisestä merkityksestä ihmisen kehitykselle. Ihminen tavattavissa terapeuttien inhimillisyys perustuu koulutuksen kahteen ensimmäiseen koulutusvuoteen. 

Kasvuohjelmassa jokainen tuleva terapeutti kohtaa oman heikkoutensa ja haavoittuvuutensa. Henkilökohtaisen prosessinsa kautta hän oppii ymmärtämään ja kunnioittamaan myös muiden ihmisten tarvetta henkiseen kasvuun. 

Ihminen tavattavissa -terapeutiksi valmistuakseen terapeutit opiskelevat kasvuohjelman lisäksi noin kaksi vuotta jatkokoulutuksessamme, joka esittelee syvemmin eri terapiasuuntauksia (mm. psykosynteesi, symboliterapia, sosiaalipsykologia, hahmoterapia, ryhmäterapia, kognitiivinen teoria ja ratkaisukeskeinen psykoterapia sekä psykodraama.) ja antaa teoreettisen pohjan ammatissa työskentelylle. Lopputyön lisäksi jatkokoulutuksessamme edellytetään 100 tuntia omaa terapiaa ja saman verran terapiatyön harjoittelua.

Ihminen tavattavissa -terapeutit ovat terapia-alan ammattilaisia, jotka kohtaavat asiakkaansa ihmisinä, eivät ammattiroolinsa takaa.

Ihminen tavattavissa -verkosto on moniammatillinen asiantuntijaverkosto, joita yhdistää koulutuksesta vahvistettu arvopohja ja ihmiskuva. 

Koulutus antaa valmiudet ihmisen kasvua ja eheytymistä tukevaan ammatilliseen vuorovaikutukseen.

Lisätietoja löydät osoitteesta:  https://www.ihminentavattavissa.fi