Terapia voi olla valinta, ei pakko.

Se voi olla määrätietoisuutta haasteiden edessä, sijoitus itseen ja omaan hyvinvointiin.

 • Haluat kehittää itsetuntemustasi ja tunnistaa paremmin omia toimintamalleja.

Itsetuntemus on omien tunteiden, tarpeiden ja rajojen tunnistamista. Itsen arvostamista, ja omien puutteiden hyväksymistä. Itsetunto kehittyy vuorovaikutussuhteissa ja sen perusta luodaan jo varhaislapsuudessa.

 • Kaipaat tukea vaativien tunteiden kohtaamiseen ”Kaiken pitäisi olla hyvin” mutta koet sisäistä tyhjyyttä.

 • Kaipaat tukea ihmissuhde tai parisuhdeongelmiin/perheväkivalta, ero.

 • Työuupumukseen ja siitä toipumiseen.

 • Tutut käyttäytymismallit, pakolliset tehtävät tai toisten odotukset ohjaavat sinua.

 • Tilanteeseen, jossa omat voimat eivät tahdo riittää

 • Kaipaat tukea elämänmuutokseen

 • Narsismi

 • Häpeä

 • Addiktiot

 • Perheväkivalta

 • Ero ja siihen liittyvät asiat